پلک

پلکـــی زده ام،نامه رسان آمده رفتــــــه...

پلک

پلکـــی زده ام،نامه رسان آمده رفتــــــه...

پلک

میگویند،آن "ساعت" که فرا رسد، خواهی دید: تمام مکثت در اینجا،نیم روزی بیش نبوده، که حتی کمتر.*
همه چیز شبیه یک خواب کوتاه نیمروزی، به پلک گشودنی تمام میشود!
...
اینجا را گذاشته ام "پلک" که مَتّه شوم روی اعصابم، که هِی هرروز یادم بیاید همۀ زندگی به قدر پلک بر هم زدنی بیش نیست ، که حواسم باشد در فاصلۀ بین دو پلک، چه دارم میکنم!
یادم بماند، پلک، سنگین شود اگر، باخته ام تمام بخت را...
................
*35 احقاف
____________________________________________
پــریــچــهــــــرطبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

در آرزوییست

 که به خوابی عمیق رود

آنقدر عمیق

 که روزی چشم باز کند

تمام تنش خاک شده باشد

بعد بارانی ببارد

.

روی تنش شاید 

شبدری پا بگیرد لاأقل

.

___________________

...یا لَیتَنی کُنْتُ تُراباً

۶ نظر ۱۳ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۴۴
پریچهـــــر
آرام بگیر، خدا همین جاست


  • ابزار بدون تبلیغات